select
select
Tìm
Ngày đăngNgày ban hànhSốTên văn bảnThông tin chỉ đạo
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 5593 items in 560 pages
17/10/2019 17/10/2019 1279/SNNPTNT-VP V/v góp ý dự thảo Báo cáo sơ Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh, an toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xem file đính kèm
17/10/2019 17/10/2019 93/TTS V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 30/8/2019. Xem file đính kèm
17/10/2019 17/10/2019 1273/SNNPTNT-KHTC V/v Đăng tải nội dung Dự thảo Quy chế quản lý và phân vùng Khu Bảo tồn biển Phú Quốc trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Xem file đính kèm
16/10/2019 16/10/2019 1266/SNNPTNT-KHTC V/v ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP Xem file đính kèm
16/10/2019 16/10/2019 409/BC-SNNPTNT Tình hình sản xuất nông nghiệp (đến ngày 15 tháng 10 năm 2019) Xem file đính kèm
16/10/2019 16/10/2019 408/BC-SNNPTNT Giải trình tính cấp thiết xây dựng Đề án phát triển chăn nuôi theo hướng dẫn an toàn sinh học, đảm bảo tính bền vững Xem file đính kèm
15/10/2019 15/10/2019 09/SNNPTNT-VP Về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải Xem file đính kèm
15/10/2019 15/10/2019 1256/SNNPTNT-TCCB Về việc xét hồ sơ công nhận sáng kiến năm 2019. Xem file đính kèm
15/10/2019 15/10/2019 1257/SNNPTNT-TCCB V/v xét tặng kỷ niệm chương "vÌ sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn". Xem file đính kèm
15/10/2019 11/10/2019 5998/VP-VHXH V/v nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Xem file đính kèm
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo