Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang (15/08/2019)

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thú y, lĩnh vực Trồng trọt và lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
BẢN TIN SÂU BỆNH (13.8.2019) BẢN TIN SÂU BỆNH (13.8.2019) (14/08/2019)

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA
Cần lưu ý phòng trừ bệnh cháy bìa lá lúa vụ Thu Đông 2019 Cần lưu ý phòng trừ bệnh cháy bìa lá lúa vụ Thu Đông 2019 (09/08/2019)

Diện tích lúa Thu đông 2019 của toàn Tỉnh đã gieo sạ được gần 75.000 ha, tập trung tại các huyện như Tân Hiệp, Giồng Riềng, Châu Thành, Giang Thành,…Các trà lúa này hiện nay đang tập trung ở giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ. Riêng huyện Giồng Riềng đã gieo sạ hơn 25.000 ha, hiện các lúa đang ở nhiều giai đoạn từ mạ đến trổ chín, trong đó giai đoạn đòng trổ là chủ yếu với diện tích gần 15.000 ha, đây là giai đoạn cực trọng của cây lúa trong việc tạo ra năng suất, tuy nhiên cũng là giai đoạn mẫn cảm nhất đối với sự tấn công các các loài gây hại.
BẢN TIN SÂU BỆNH (06.8.2019) BẢN TIN SÂU BỆNH (06.8.2019) (07/08/2019)

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA
Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án “Phát triển sản xuất cánh đồng lớn trên lúa, tôm-lúa tại tỉnh Kiên Giang năm 2019” (nguồn vốn sự nghiệp đối ứng của tỉnh) (06/08/2019)

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nguồn vốn sự nghiệp (đối ứng của tỉnh) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Kiên Giang thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và điều kiện, tham gia lập hồ sơ dự tuyển đối với dự án “Phát triển sản xuất cánh đồng lớn trên lúa, tôm-lúa tại tỉnh Kiên Giang năm 2019”.
Kết quả quan trắc môi trường đợt 16 năm 2019 (Ngày quan trắc 29/7/2019) (02/08/2019)

Ngày 29/7/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 16 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 09 điểm ở 03 vùng nuôi cá lồng bè tập trung của các xã Hòn Nghệ, Tiên Hải, Nam Du. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
Kết quả quan trắc môi trường đợt 16 năm 2019 (Ngày quan trắc 29/7/2019) Kết quả quan trắc môi trường đợt 16 năm 2019 (Ngày quan trắc 29/7/2019) (02/08/2019)

Ngày 29/7/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 16 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 09 điểm ở 03 vùng nuôi cá lồng bè tập trung của các xã Hòn Nghệ, Tiên Hải, Nam Du. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
BẢN TIN SÂU BỆNH (30.7.2019) BẢN TIN SÂU BỆNH (30.7.2019) (30/07/2019)

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA
Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức một số hoạt động thực hiện Tháng Thanh niên tình nguyện hè và tổ chức Chương trình Kỳ nghỉ hồng năm 2019 Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức một số hoạt động thực hiện Tháng Thanh niên tình nguyện hè và tổ chức Chương trình Kỳ nghỉ hồng năm 2019 (30/07/2019)

Tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, phong trào đền ơn đáp nghĩa, vòng tay nhân ái và an sinh xã hội; Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019. Đồng thời hực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐCS ngày 11/7/2019 của Ban Thường vụ Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp & PTNT về việc tổ chức Thực hiện Tháng Thanh niên tình nguyện hè và tổ chức Chương trình kỳ nghỉ hồng năm 2019.
7. Thủ tục: Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, 7. Thủ tục: Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, (29/07/2019)

thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng
BẢN TIN SÂU BỆNH (16.7.2019) BẢN TIN SÂU BỆNH (16.7.2019) (22/07/2019)

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA
BẢN TIN SÂU BỆNH (09.7.2019) BẢN TIN SÂU BỆNH (09.7.2019) (10/07/2019)

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA
Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang (05/07/2019)

Về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC thay thế; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuôc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang (27/06/2019)

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
7. Thủ tục: Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp 7. Thủ tục: Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp (20/06/2019)

tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
BẢN TIN SÂU BỆNH (18.6.2019) BẢN TIN SÂU BỆNH (18.6.2019) (18/06/2019)

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA
BẢN TIN SÂU BỆNH (11.6.2019) BẢN TIN SÂU BỆNH (11.6.2019) (12/06/2019)

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA
12. Thủ tục: Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; 12. Thủ tục: Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; (17/06/2019)

Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
16. Thủ tục: Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; 16. Thủ tục: Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; (14/06/2019)

Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang (07/06/2019)

Về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Thủy lợi và lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang (07/06/2019)

Về việc công bố danh bố TTHC sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 7/6/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 7/6/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang (07/06/2019)

Về việc công bố Danh mục TTHC chính ban hành; TTHC thay thế; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy sản thuộc Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Một số quy định mới trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Một số quy định mới trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. (06/06/2019)

Ngày 01/01/2019, Luật Thủy sản năm 2017 (được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 04 ngày 21/11/2017) chính thức có hiệu lực thi hành. Để hướng dẫn thi hành Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (gọi tắt là Nghị định số 26/2019/NĐ-CP). Nhìn chung, các quy định trong lĩnh vực thủy sản nói chung và hoạt động nuôi trồng thủy sản nói riêng thể hiện tinh thần đổi mới về phương thức quản lý, đảm bảo tính chặt chẽ, phù hợp yêu cầu thực tiễn và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước. Theo đó, một số điểm mới có tác động lớn trong hoạt động NTTS thời gian tới như sau:
BẢN TIN SÂU BỆNH (28.5.2019) BẢN TIN SÂU BỆNH (28.5.2019) (04/06/2019)

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án Phát triển sản xuất cánh đồng lớn trên lúa, tôm-lúa tại tỉnh Kiên Giang năm 2019 (04/06/2019)

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án Phát triển sản xuất cánh đồng lớn trên lúa, tôm-lúa tại tỉnh Kiên Giang năm 2019
Kết quả quan trắc môi trường đợt 12 năm 2019 (Ngày quan trắc 31/5/2019) Kết quả quan trắc môi trường đợt 12 năm 2019 (Ngày quan trắc 31/5/2019) (03/06/2019)

Ngày 31/5/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 12 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 09 điểm ở 03 vùng nuôi cá lồng bè tập trung của các xã Hòn Nghệ, Tiên Hải, Nam Du. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
Kết quả quan trắc môi trường đợt 12 năm 2019 (Ngày quan trắc 31/5/2019) (03/06/2019)

Ngày 31/5/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 12 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 09 điểm ở 03 vùng nuôi cá lồng bè tập trung của các xã Hòn Nghệ, Tiên Hải, Nam Du. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
BẢN TIN SÂU BỆNH (14.5.2019) BẢN TIN SÂU BỆNH (14.5.2019) (16/05/2019)

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA
Đưa rùa biển mắc lưới về môi trường tự nhiên Đưa rùa biển mắc lưới về môi trường tự nhiên (09/05/2019)

Vào lúc 11 giờ ngày 02/5/2019 nhận được tin báo từ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hòn Đất về việc có 01 cá thể Rùa biển mắc lưới được ngư dân khai thác phát hiện.
Xuất hiện loại côn trùng lạ gây hại trên cây chà là tại Kiên Giang Xuất hiện loại côn trùng lạ gây hại trên cây chà là tại Kiên Giang (07/05/2019)

Cây Chà là tên khoa học: Phoenix loureiri, họ Cau Arecaceae; nguồn gốc Châu Á, Ấn Độ. Cây Chà là sinh trưởng tốt trong điều kiện tự nhiên, có khả năng chịu hạn tốt, dáng đẹp, thường được trồng trong các chậu lớn, hoặc trên đất để lấy bóng mát, trang trí và làm đẹp cảnh quan sân vườn, đại sảnh, lối đi, công viên…
Loại bỏ thuốc có hoạt chất 2,4 D và Paraquat ra khỏi Danh mục thuốc BVTV Loại bỏ thuốc có hoạt chất 2,4 D và Paraquat ra khỏi Danh mục thuốc BVTV (06/05/2019)

Hiện nay các loại thuốc trừ cỏ có hoạt chất 2,4 D và Paraquat đã bị loại bỏ khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), căn cứ Quyết định số 278/QĐ-BNN-BVTV của Bộ NN-PTNT ký ngày 8/2/2017 về việc loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất 2.4 D và Paraquat ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam.
BẢN TIN SÂU BỆNH (30.4.2019) BẢN TIN SÂU BỆNH (30.4.2019) (02/05/2019)

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA
BẢN TIN SÂU BỆNH (23.4.2019) BẢN TIN SÂU BỆNH (23.4.2019) (24/04/2019)

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA
Quy trình nhân nuôi và phóng thích hai loài Ong ký sinh (Asecodes hispinarum, Tetrastichus brontispae) bọ cánh cứng hại dừa Quy trình nhân nuôi và phóng thích hai loài Ong ký sinh (Asecodes hispinarum, Tetrastichus brontispae) bọ cánh cứng hại dừa (22/04/2019)

Ngày nay, giá dừa trái luôn ổn định ở mức cao và cây dừa lại dễ trồng và dễ chăm sóc nên càng kích thích nông dân mở rộng diện tích trồng dừa mới. Tuy nhiên, bọ cánh cứng hay còn gọi bọ dừa phát triển và gây hại dừa làm ảnh hưởng năng suất không nhỏ đối với người trồng dừa.
TRẢ LỜI THƯ NÔNG DÂN TRẢ LỜI THƯ NÔNG DÂN (19/04/2019)

Hỏi: Gia đình tôi có trồng cây thảo dược là cây Đinh lăng. Hiện cây bị vàng lá và rụng hàng loạt, trên thân cây gần gốc có dịch màu nâu, nhổ cây lên thấy rễ bị thối, cây phát triển kém, những cây nặng bị chết khô. Xin giúp tôi cách trị ? Nguyễn Văn Sang (U Minh Thượng – Kiên Giang)
Dự báo một số sâu bệnh chính trên lúa hè thu 2019 và biện pháp phòng trị Dự báo một số sâu bệnh chính trên lúa hè thu 2019 và biện pháp phòng trị (19/04/2019)

Diện tích lúa Hè Thu 2019 dự kiến gieo sạ hơn 280.000 ha, đây là vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn do gặp nắng hạn đầu vụ và mưa bão ở giữa và cuối vụ. Ngoài ra đây cũng là vụ có nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại cho cây lúa, tác động nhiều đến năng suất và sản lượng, chính vì vậy cần áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế sự gây hại của các đối tượng sâu bệnh, đồng thời tiết kiệm được chi phí sản xuất.
Tổ chức thả giống thủy sản về môi trường tự nhiên nhân lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành thủy sản việt nam 01/4/1959-01/4/2019 Tổ chức thả giống thủy sản về môi trường tự nhiên nhân lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành thủy sản việt nam 01/4/1959-01/4/2019 (10/04/2019)

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Thủy sản Việt Nam 01/4/1959-01/4/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với Hội Thủy sản tỉnh, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức thả giống thủy sản về môi trường tự nhiên tại 02 địa điểm cửa sông Ô Môn-Thát Lát, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao và cửa biển Xẻo Nhàu, xã Tân Thạnh, huyện An Minh.
Kết quả quan trắc môi trường đợt 08 năm 2019 (Ngày quan trắc 08/4/2019) (12/04/2019)

Ngày 08/4/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 08 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 09 điểm ở 03 vùng nuôi cá lồng bè tập trung của các xã Hòn Nghệ, Tiên Hải, Nam Du. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
Kết quả quan trắc môi trường đợt 08 năm 2019 (Ngày quan trắc 08/4/2019) Kết quả quan trắc môi trường đợt 08 năm 2019 (Ngày quan trắc 08/4/2019) (12/04/2019)

Ngày 08/4/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 08 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 09 điểm ở 03 vùng nuôi cá lồng bè tập trung của các xã Hòn Nghệ, Tiên Hải, Nam Du. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Ngày Đoàn viên nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 -26/3/2019) Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Ngày Đoàn viên nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 -26/3/2019) (26/03/2019)

Sáng ngày 21/03/2018 Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp & PTNT Tổ chức Hội thao và Lễ Trưởng thành đoàn nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019)
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết