select
select
Tìm
Ngày đăngNgày ban hànhSốTên văn bảnThông tin chỉ đạo
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 5784 items in 579 pages
07/04/2020 07/04/2020 378/SNNPTNT-KHTC V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Xem file đính kèm
07/04/2020 01/04/2020 94/TB-SNNPTNT V/v thực hiện bố trí, sắp xếp số lương công chức và người lao động làm việc tiếp tại cơ quan đề phòng, chống dịch Covid-19 Xem file đính kèm
07/04/2020 07/04/2020 374/SNNPTNT-KHTC V/v rà soát đánh giá quy hoạch thời kỳ trước và xác định mục tiêu, định hướng phát triển giai đoạn 2021-2030 Xem file đính kèm
06/04/2020 03/04/2020 373/SNNPTNT-KHTC V/v đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh KIên Giang Xem file đính kèm
06/04/2020 06/04/2020 373/SNNPTNT-KHTC V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 130/2005/NĐ-CP về chế độ tự chủ của cơ quan hành chính Nhà nước. Xem file đính kèm
06/04/2020 06/04/2020 114/BC-SNNPTNT Tình hình sản xuất nông nghiệp (Đến ngày 05 tháng 4 năm 2020) Xem file đính kèm
06/04/2020 01/04/2020 362/BC-CCCNTY Kết quả quan trắc môi trường đợt 07 năm 2020 (Ngày quan trắc 30/3/2020) Xem file đính kèm
01/04/2020 30/03/2020 06/TB-CCTL V/v vận hành mở cống Kênh Cụt điều tiết lưu thông thủy Xem file đính kèm
31/03/2020 31/03/2020 93/TB-SNNPTNT Danh sách trực các ngày nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 âm lịch) năm 2020 Xem file đính kèm
31/03/2020 31/03/2020 361/SNNPTNT-VP V/v thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị trực tuyến kiểm tra công tác phòng, chống bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh KG. Xem file đính kèm
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo