select
select
Tìm
Ngày đăngNgày ban hànhSốTên văn bảnThông tin chỉ đạo
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 5316 items in 532 pages
20/03/2019 20/03/2019 116/BC-SNNPTNT Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND Xem file đính kèm
20/03/2019 20/03/2019 292/SNNPTNT-KHTC V/v xây dựng Khu phức hợp CNC phát triển chuỗi tôm hiệu quả và bền vững tỉnh Kiên Giang Xem file đính kèm
20/03/2019 20/03/2019 282/SNNPTNT-TCCB V/v Sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ-TW Xem file đính kèm
20/03/2019 04/03/2019 493/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi và lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện /UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Xem file đính kèm
19/03/2019 18/03/2019 112/BC-SNNPTNT Tình hình sản xuất nông nghiệp (đến ngày 15 tháng 3 năm 2019) Xem file đính kèm
18/03/2019 18/03/2019 127/TTr-SNNPTNT Đề nghị ban hành Kế hoạch hành động ngành tôm tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 Xem file đính kèm
18/03/2019 18/03/2019 129/TTr-SNNPTNT V/v phê duyệt Đề án "Ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, tiết kiệm nước vào nuôi tôm công nghiệp theo hướng VietGAP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Xem file đính kèm
18/03/2019 18/03/2019 131/SNNPTNT-KHTC V/v thẩm tra bằng văn bản đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Xem file đính kèm
18/03/2019 18/03/2019 45/TB-UBND Về việc lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (từ ngày 16/3 đến 31/3/2019). Xem file đính kèm
18/03/2019 08/03/2019 26/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản Xem file đính kèm
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo