select
select
Tìm
Ngày đăngNgày ban hànhSốTên văn bảnThông tin chỉ đạo
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 5454 items in 546 pages
19/07/2019 19/07/2019 42/KH-SNNPTNT Triển khai thi hành Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi Xem file đính kèm
18/07/2019 18/07/2019 837/SNNPTNT-VP V/v Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp-PTNT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Xem file đính kèm
18/07/2019 17/07/2019 564/KH-CCCNTY Quan trắc, cảnh báo môi trường và giám sát dịch bệnh nuôi trồng thủy sản trong 6 tháng cuối năm 2019 Xem file đính kèm
18/07/2019 18/07/2019 836/SNNPTNT-KHTC V/v tham gia Hội chợ-Triển lãm Giống và Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, lân VII-năm 2019 Xem file đính kèm
17/07/2019 17/07/2019 829/SNNPTNT-VP V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên Xem file đính kèm
17/07/2019 17/07/2019 294/BC-SNNPTNT Tình hình sản xuất nông nghiệp(Đến ngày 15 tháng 7 năm 2019) Xem file đính kèm
12/07/2019 12/07/2019 41/KH-SNNPTNT Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ Xem file đính kèm
12/07/2019 11/07/2019 136/TB-SNNPTNT V/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN-PTNT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang Xem file đính kèm
11/07/2019 01/07/2019 833/UBND-KTCN V/v tổ chức triển khai thực hiện Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xem file đính kèm
10/07/2019 10/07/2019 787/SNNPTNT-KHTC V/v công nhận mức độ áp dụng 3 giảm 3 tăng cho tổ chức nông dân tham gia dự án VnSAT tỉnh Kiên Giang. Xem file đính kèm
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo