BẢN TIN SÂU BỆNH (03.9.2019)

06/09/2019
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA

Diện tích lúa Hè Thu 2019: hiện nay đã thu hoạch được154.975 ha/285.561 ha, (đạt 54,27% diện tích gieo trồng) tập trung ở hầu hết các huyện.

Diện tích lúa Thu Đông 2019: hiện nay đã gieo sạ được 77.155 ha/83.000 ha, đạt 92,96 % so với kế hoạch. Tập trung chủ yếu ở huyện Giồng Riềng, Tân Hiệp, Giang Thành, Hòn Đất, Rạch Giá, Gò Quao và Châu Thành.

Vụ Đông Xuân sớm 2019-2020: hiện nay xuống giống được 2.600 ha ở huyện U Minh Thượng.

Vụ Mùa 2019-2020: hiện nay gieo cấy được 130 ha ở huyện U Minh Thượng.

ẢNH HƯỞNG DO MƯA, BÃO

            Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, mưa to kéo dài đã làm diện tích lúa Hè Thu 2019 ở huyện Kiên Lương bị đổ ngã là 600 ha, trong đó 525 ha, tỷ lệ<30 % và 75 ha, tỷ lệ 30-70%.

DIỆN TÍCH CÂY TRỒNG KHÁC VÀ RAU, MÀU CÁC LOẠI                  

- Cây tiêu: tập trung chủ yếu ở 04 huyện: Giồng Riềng, Gò Quao, Phú Quốc, Kiên Lương, tổng diện tích là 881 ha. Diện tích trồng tiêu tập trung nhiều ở Phú Quốc (390 ha) và ở các huyện Gò Quao (181 ha), Hà Tiên (32 ha), Giồng Riềng (200 ha), Kiên Lương (68 ha), Tân Hiệp (1,8 ha) và UMT (10 ha).

- Cây khóm: tổng diện tích là 6.315 ha, chủ yếu ở huyện Gò Quao, Châu Thành, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Kiên Lương và Hòn Đất.

- Cây xoài: tổng diện tích là 1.684 ha, chủ yếu ở huyện Phú Quốc (628,5 ha), Hòn Đất (370 ha) và rải rác ở một số huyện như: U Minh Thượng, An Biên, An Minh, Giồng Riềng, Gò Quao, Tân Hiệp và Kiên Lương.

- Cây sầu riêng: tổng diện tích là 150 ha, ở huyện Phú Quốc (145 ha) và rải rác ở huyện: Giồng Riềng, Gò Quao và Kiên Lương.

- Cây mía: tổng diện tích là 4.395 ha, chủ yếu ở huyện UMT (4.027 ha), Gò Quao (992 ha) và rải rác ở huyện: Vĩnh Thuận, An Biên, An Minh, Châu Thành, Tân Hiệp và Kiên Lương.

- Cây có múi: tổng diện tích 181 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Gò Quao, U Minh Thượng, Tân Hiệp và An Minh.

- Cây chuối: tổng diện tích 1.623 ha, tập trung ở U Minh Thượng (1.548 ha), Tân Hiệp (154 ha) và rải rác ở các huyện: An Biên, An Minh, Châu Thành và Kiên Lương.

- Cây lâm nghiệp: tổng diện tích 7.565 ha, tập trung ở huyện U Minh Thượng, An Biên, An Minh, Kiên Lương và Phú Quốc.

- Cây dừa: tổng diện tích 3.492 ha, tập trung ở hầu hết các huyện trong tỉnh.

- Cây chôm chôm: tổng diện tích 142 ha, tập trung ở huyện Phú Quốc.

- Cây rau màu các loại: tổng diện tích 3.766 ha, rải rác ở các huyện trong tỉnh.

NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN LÚA

Tổng diện tích nhiễm sâu bệnh trên lúa Hè Thu và Thu Đông 2019 11.733 ha (giảm 5.423 ha so với tuần trước). Trong đó diện tích nhiễm lúa Hè Thu là 8.169 ha và diện tích nhiễm lúa Thu Đông là 3.564 ha.

Các đối tượng gây hại chủ yếu gồm:

- Rầy nâu: tổng diện tích nhiễm trên lúa Hè Thu và Thu Đông 2019 820 ha (giảm 1.086ha so với tuần trước), lúa Hè Thu là 800 ha, diện tích nhiễm nhẹ 484 ha (mật số 750-1500 con/m2), nhiễm trung bình 316 ha (mật số >1500-3000con/m2), tuổi rầy 2-5, xuất hiện ở huyện Vĩnh Thuận, An Biên, U Minh Thượng và An Minh. Lúa Thu Đông là 20 ha, diện tích chủ yếu nhiễm nhẹ, mật số 750-1500 con/m2, tuổi rầy 1-3, xuất hiện ở huyện Tân Hiệp.

- Lem lép hạt: tổngdiện tích nhiễm trên lúa Hè Thu và Thu Đông 2019 6.057 ha(giảm 1.679 ha so với tuần trước). Lúa Hè Thu là 4.366 ha, diện tích nhiễm nhẹ 3.344 ha (tỉ lệ5-10%), nhiễm trung bình 1.012 ha (tỉ lệ10-20%). Trong đó có 10 ha nhiễm nặng (tỉ lệ>20%), cấp bệnh 1-9, xuất hiện ở huyện Kiên Lương. Lúa Thu Đông là 1.691 ha, diện tích nhiễm nhẹ 1.526 ha (tỉ lệ5-10%), nhiễm trung bình 165 ha (tỉ lệ10-20%), cấp bệnh 1-5, xuất hiện ở huyện Giồng Riềng và Tân Hiệp.

Ảnh: Bệnh lem lép hạt

- Cháy bìa lá: tổng diện tích nhiễm trên lúa Hè Thu và Thu Đông 2019 3.344 ha(giảm 1.816 ha so với tuần trước). Lúa Hè Thu là 1.767 ha, diện tích nhiễm nhẹ 1.727 ha (tỉ lệ 10-20%), nhiễm trung bình 40 ha (tỉ lệ 20-40%), cấp bệnh 1-5, xuất hiện ở các huyện Hòn Đất, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Kiên Lương, Giang Thành, An Biên, Gò Quao và Châu Thành. Lúa Thu Đông là 1.577 ha, diện tích nhiễm nhẹ 1.387 ha (tỉ lệ 10-20%), nhiễm trung bình 175 ha (tỉ lệ 20-40%), nhiễm nặng 15 ha (tỉ lệ>40%), cấp bệnh 1-7, xuất hiện ở huyện Giồng Riềng, Châu Thành và Tân Hiệp.

- Đạo ôn cổ bông: tổng diện tích nhiễm trên lúa Hè Thu và Thu Đông 2019 1.014 ha (giảm 120 ha so với tuần trước). Lúa Hè Thu là 904 ha, nhiễm nhẹ 814 ha (tỉ lệ 2,5-5%), nhiễm trung bình 90 ha (tỉ lệ 5-10%), cấp bệnh 1-5, xuất hiện ở các huyện: Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Kiên Lương, An Biên, Hòn Đất, Gò Quao, Châu Thành và An Minh. Lúa Thu Đông là 110 ha, diện tích chủ yếu nhiễm nhẹ (tỉ lệ 2,5-5%), cấp bệnh 1-3, xuất hiện ở huyện Giồng Riềng.

- Đạo ôn lá: tổng diện tích nhiễm trên lúa Hè Thu và Thu Đông 2019 498 ha (giảm 296 ha so với tuần trước). Lúa Hè Thu là 332 ha, nhiễm nhẹ 277 ha (tỉ lệ 5-10%), nhiễm trung bình 55 ha (tỉ lệ 10-20%), cấp bệnh 1-5, xuất hiện ở các huyện: Giang Thành và Gò Quao. Lúa Thu Đông là 166 ha, diện tích chủ yếu nhiễm nhẹ (tỉ lệ 5-10%), cấp bệnh 1-3, xuất hiện ở huyện Giồng Riềng.

Ngoài ra còn đối tượng gây hại khác như: đốm vằn, đốm sọc vi khuẩn, sâu cuốn lá, chuột, muỗi hành… cũng xuất hiện, gây hại ở mức độ nhẹ và rải rác.

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN CÂY RAU MÀU

Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên rau màu trong tuần là 25 ha (tăng 2 ha so với tuần trước). Các đối tượng gây hại chủ yếu gồm:

- Rau cải các loại: xuất hiện sâu khoang 3 ha (tăng 0,4 ha so với tuần trước), mật độ 3-6 con/m2; bọ nhảy 2,9 ha (giảm 0,1 ha so với tuần trước), tỷ lệ 10-20 con/m2; sâu tơ 1,4 ha (giảm 0,9 ha so với tuần trước), tỷ lệ 10-20 con/m2; bệnh héo xanh 1,3 ha (tăng 0,9 ha so với tuần trước), tỷ lệ 2,5-5% cây;bọ trĩ 1,1 ha (tăng 0,9 ha so với tuần trước), tỷ lệ 15-30% cây;sâu xanh da láng 0,8 ha (giảm 0,2 ha so với tuần trước), mật độ 3-6 com/m2;bệnh sương mai 0,5 ha (tăng 0,1 ha so với tuần trước), tỷ lệ 5-10% cây; thối nhũn vi khuẩn 0,1 ha (tăng 0,1 so với tuần trước), tỷ lệ 5-10% cây.

- Trên cây họ bầu bí dưa: xuất hiện sâu khoang 1 ha (tương đương so với tuần trước), mật độ 3-6 con/m2; bệnh khảm lá 1 ha (tương đương so với tuần trước), tỷ lệ 5-10% cây; bệnh héo xanh 1 ha (tương đương so với tuần trước), tỷ lệ 5-10% cây.

- Trên cải củ: xuất hiện bọ nhảy 1 ha (tăng 1 ha so với tuần trước), tỷ lệ 10-20 con/m2; thối nhũn vi khuẩn 1 ha (tương đương so với tuần trước), tỷ lệ 5-10% cây.

- Trên cây bắp: xuất hiện sâu đục thân 5 ha (tăng 1 ha so với tuần trước), tỷ lệ 5- 10% cây; bệnh đốm vằn 2 ha (tương đươngso với tuần trước), tỷ lệ 10-20% cây; bệnh gỉ sắt 2 ha (tương đương so với tuần trước), tỷ lệ 15-30% lá.

- Trên cây rau gia vị: xuất hiện bệnh thối gốc 0,3 ha (tăng 0,3 ha so với tuần trước), tỷ lệ 5-10% cây.

DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH TRONG THỜI GIAN TỚI

Căn cứ vào tình hình thời tiết nhất là ảnh hưởng mưa bão, giai đoạn sinh trưởng của cây lúa và tình hình phát sinh phát triển của các đối tượng dịch hại trên đồng ruộng. Chi cục Trồng trọt và BVTV dự báo tình hình dịch hại trong thời gian tới như sau:

- Do mưa bão, lúa giai đoạn trỗ chín sẽ ảnh hưởng, nhất là đổ ngã.

- Bệnh cháy bìa lá: do ảnh hưởng thời tiết mưa bão sẽ tạo điều kiện cho bệnh phát triển gây hại, nhất là lúa giai đoạn đòng -  trổ.

- Bệnh lem lép hạt:do chịu ảnh hưởng thời tiết có mưa, dông và nắng gián đoạn sẽ tạo điều kiện cho bệnh tiếp tục phát triển gây hại.

            - Rầy nâu: hiện nay rầy nâu xuất hiện gối lứa trên đồng ruộng với tuổi từ 1 đến trưởng thành, dự báo trong 7-10 ngày tới sẽ có đợt rầy cám nở, xuất hiện cục bộ trên trà lúa Hè Thu và Thu Đông 2019 ở những ruộng gieo trồng giống nhiễm (RVT, Jasmin 85, OM 7347…)sạ dầy, bón thừa đạm và phun thuốc trừ sâu sớm. Cần theo dõi và quản lý chặt chẽ diến biến của rầy trên đồng ruộng, nhất là trên trà lúa giai đoạn đòng-  trỗ nhằm tránh để rầy bộc phát với mật số cao và lây lan ra diện rộng.

            - Bệnh đạo cổ bông: sẽ tiếp tục phát triển trên trà lúa giai đoạn đòng trổ. Bà con nông dân cần theo dõi, phát hiện bệnh và phòng trị kịp thời, nhất là những ruộng gieo trồng giống nhiễm, sạ dày, bón nhiều phân đạm.

ĐỀ NGHỊ

Nhằm tăng cường công tácchỉ đạo phòng trừ sâu bệnh. Chi cục Trồng trọt và BVTV đề nghị Phòng Nông nghiệp - PTNT, Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện tiếp tục chỉ đạo bà con nông dân tăng cường thăm đồng thường xuyên và để sớm phát hiện dịch hại và có biện pháp phòng trị kịp thời, hiệu quả. Cụ thể:

- Bệnh cháy bìa lá: không để mực nước ruộng quá cao, khi thấy bệnh chớm xuất hiện phun ngay bằng những loại thuốc đặc trị vi khuẩn.

-Rầy nâu: tăng cường điều tra, phát hiện và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời, nhất là trà lúa ở giai đoạn đòng – trỗ, chỉ phun thuốc hoá học khi mật số rầy cám nở rộ tập trung ở tuổi 2 – 3 với mật số cao (trên 3 con/tép lúa) bằng các loại thuốc đặc trị theo nguyên tắc “4 đúng”. Tuyệt đối không khuyến cáo phun ngừa, không phun định kỳ, không sử dụng thuốc phổ tác động rộng sẽ làm mất cân bằng hệ sinh thái để tránh sự bộc phát dịch hại ở giai đoạn sau.

- Bệnh đạo ôn lá, đạo ôncổ bông: trên các trà lúa gieo trồng giống nhiễm (Đài Thơm 8, OM 4218; Jasmin 85; OM4 900; OM 380, IR 50404…), khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm bệnh để phòng trị kịp thời, hiệu quả. Khi phát hiện bệnh cần ngưng ngay việc bón phân đạm, tuyệt đối không pha trộn thêm phân bón lá khi phun thuốc phòng trị bệnh và sử dụng một trong các loại thuốc đặc trị phun xịt theo “4 đúng”.

- Bệnh lem lép hạt: trong giai đoạn lúa trổ nếu gặp điều kiện thời tiết có mưa bão có thể phun ngừa bằng các loại thuốc trừ bệnh phổ rộng khi lúa trổ lác đác (5%) và phun lần 2 khi lúa trổ đều.


CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV KIÊN GIANG
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo