Kết quả giám sát dư lượng các chất độc hại trong thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Tháng 4 năm 2020

08/05/2020
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Cơ quan thực hiện

- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Kiên Giang;

- Địa chỉ: 19 Huỳnh Tịnh Của, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang;

- Điện thoại: 0297 3879 832                Fax: 0297 3911 966

- E-mail         : ccqlclnlsts.snn@kiengiang.gov.vn

2. Cơ quan phối hợp

- Phòng Kinh tế: thành phố Hà Tiên, huyện Kiên Lương;

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện: Giang Thành, Hòn Đất, An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận.

3. Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2020.

4. Phạm vi giám sát: Vùng Tứ giác Long xuyên và vùng U Minh Thượng, trên địa bàn các huyện, thành phố: Hà Tiên, Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận.

5. Số mẫu và chỉ tiêu giám sát trong tháng 4 năm 2020: 47 mẫu và 48 lượt chỉ tiêu kiểm nghiệm, phân tích.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1. Các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường

Không phát hiện dư lượng các kim loại nặng và thuốc bảo vệ thực vật trên tất cả các mẫu có chỉ định phân tích.

2. Các hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng hoặc không có tên trong danh mục được phép lưu hành

Phát hiện dư lượng kháng sinh Enrofloxacin = 0,90 ppb trên mẫu tôm thẻ chân trắng trên địa bàn huyện Giang Thành (Mã số mẫu: GT/0420/06) và phát hiện Chloramphenicol = 0,05 ppb  trong 01 mẫu tôm thẻ chân trắng trên địa bàn huyện Kiên Lương (mã số mẫu: KL/0420/10). Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã thông báo đến cơ sở nuôi. Đồng thời, phân công cán bộ phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giang Thành, Phòng Kinh tế huyện Kiên Lương xuống cơ sở xác định nguyên nhân và xử lý các bước tiếp theo đúng qui định.

Không phát hiện dư lượng các hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng: khác trên tất cả các mẫu có chỉ định phân tích.

3. Các chỉ tiêu vi sinh và độc tố sinh học trên Sò huyết

Không phát hiện các chỉ tiêu vi sinh: Salmonella spp, E.coli trên mẫu Sò huyết có chỉ định phân tích.

III. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH: Phụ lục kèm theo./.

Văn bản đính kèm

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo