Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án "Sản xuất lúa, tôm giảm chi phí, an toàn theo cánh đồng lớn tại tỉnh Kiên Giang năm 2020" (nguồn vốn sự nghiệp đối ứng của tỉnh)

19/05/2020
Thông báo
Văn phòng Điều phối nông thôn mới
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo