Kết quả giám sát dư lượng các chất độc hại trong thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Tháng 5 năm 2020

10/06/2020
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Cơ quan thực hiện

- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Kiên Giang;

- Địa chỉ: 19 Huỳnh Tịnh Của, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang;

- Điện thoại: 0297 3879 832              Fax: 0297 3911 966

- E-mail       : ccqlclnlsts.snn@kiengiang.gov.vn

2. Cơ quan phối hợp

- Phòng Kinh tế: thành phố Hà Tiên, huyện Kiên Lương;

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện: Giang Thành, Hòn Đất, An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận.

3. Thời gian thực hiện

Triển khai thực hiện trong tháng 5 năm 2020.

4. Phạm vi giám sát

Vùng Tứ giác Long xuyên và vùng U Minh Thượng, trên địa bàn các huyện, thành phố: Hà Tiên, Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận.

5. Số mẫu và chỉ tiêu giám sát trong tháng 5 năm 2020

Triển khai phối hợp lấy 47 mẫu và 51 lượt chỉ tiêu kiểm nghiệm, phân tích.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1. Các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường

Phát hiện dư lượng các kim loại nặng Cadimium (cd) = 0,51 ppb và Chì (Pb) = 0,13 ppb trên mẫu sò huyết nuôi (Mã số mẫu: RPH/0520/45), mẫu được lấy tại ao nuôi sò dưới tàn rừng phòng hộ ven biển An Biên – An Minh trên địa bàn Ấp Ngọc Thuận, xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang nhưng không vượt quá mức giới hạn tối đa cho phép.

Không Phát hiện dư lượng kim loại nặng Hg trên mẫu Sò huyết và thuốc bảo vệ thực vật gốc Chlor hữu cơ trên tất cả các mẫu có chỉ định phân tích.

2. Các hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng hoặc không có tên trong danh mục được phép lưu hành

Không phát hiện dư lượng các hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trên tất cả các mẫu có chỉ định phân tích.

3. Các chỉ tiêu vi sinh và độc tố sinh học trên Sò huyết

Không phát hiện các chỉ tiêu vi sinh và độc tố sinh học: ASP, PSP trên các mẫu Sò huyết có chỉ định phân tích.

III. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH: Phụ lục kèm theo./.

Tải file đính kèm
Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo