Kết quả giám sát dư lượng các chất độc hại trong thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Tháng 6 năm 2020

01/07/2020
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Cơ quan thực hiện

- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Kiên Giang.

- Địa chỉ: 19 Huỳnh Tịnh Của, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Điện thoại: 0297 3879 832                Fax: 0297 3911 966

- E-mail         : ccqlclnlsts.snn@kiengiang.gov.vn

2. Cơ quan phối hợp

- Phòng Kinh tế: thành phố Hà Tiên, huyện Kiên Lương.

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện: Giang Thành, Hòn Đất, An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận.

3. Thời gian thực hiện

Triển khai thực hiện trong tháng 6 năm 2020.

4. Phạm vi giám sát

Vùng Tứ giác Long xuyên và vùng U Minh Thượng, trên địa bàn các huyện, thành phố: Hà Tiên, Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận.

5. Số mẫu và chỉ tiêu giám sát trong tháng 6 năm 2020

Triển khai phối hợp lấy 47 mẫu thủy sản và gửi phòng kiểm nghiệm phân tích 51 lượt chỉ tiêu các chất độc hại.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1. Các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường

Không phát hiện dư lượng các kim loại nặng (Pb, Hg) và thuốc bảo vệ thực vật gốc Chlor trên tất cả các mẫu có chỉ định phân tích.

Phát hiện dư lượng Cadimium (0,45 mg/kg) trên mẫu sò huyết, mã số mẫu: RPH/0620/45. Tuy nhiên, không vượt quá giới hạn tối đa cho phép.

2. Các hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng hoặc không có tên trong danh mục được phép lưu hành

Không phát hiện dư lượng các hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trên tất cả các mẫu có chỉ định phân tích.

3. Các chỉ tiêu vi sinh và độc tố sinh học trên Sò huyết

Không phát hiện các chỉ tiêu vi sinh Salmonella spp, E.coli và Norovius trên mẫu Sò huyết có chỉ định phân tích.

III. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Xem Phụ lục kèm theo./.

Xem file đính kèm
Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo