Kết quả giám sát dư lượng các chất độc hại trong thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Tháng 8 năm 2018

31/08/2018
Kết quả giám sát dư lượng các chất độc hại trong thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tháng 8 năm 2018

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Cơ quan thực hiện

- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Kiên Giang;

- Địa chỉ: 19 Huỳnh Tịnh Của, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang;

- Điện thoại: 0297 3879 832             Fax: 0297 3911 966

- E-mail : ccqlclnlsts.snn@kiengiang.gov.vn

2. Cơ quan phối hợp

- Phòng Kinh tế: thị xã Hà Tiên, huyện Kiên Lương;

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện: Giang Thành, Hòn Đất, An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận.

3. Thời gian thực hiện: Tháng 8 năm 2018.

4. Phạm vi giám sát: Vùng Tứ giác Long xuyên và vùng U Minh Thượng, trên địa bàn các huyện, thị xã: Hà Tiên, Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1. Các hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng hoặc không có tên trong danh mục được phép lưu hành

Không phát hiện dư lượng các hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trên tất cả các mẫu có chỉ định phân tích.

2. Các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường

Không phát hiện dư lượng kim loại nặng và thuốc bảo vệ thực vật trên tất cả các mẫu có chỉ định phân tích.

III. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH: Phụ lục kèm theo./.

Xem file đính kèm.
Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo