Kết quả giám sát dư lượng các chất độc hại trong thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Tháng 9 năm 2019

27/09/2019
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Cơ quan thực hiện

- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Kiên Giang.

- Địa chỉ: 19 Huỳnh Tịnh Của, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Điện thoại: 0297 3879 832              Fax: 0297 3911 966

- E-mail       : ccqlclnlsts.snn@kiengiang.gov.vn

2. Cơ quan phối hợp

- Phòng Kinh tế: Thành phố Hà Tiên và huyện Kiên Lương.

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện: Giang Thành, Hòn Đất, An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận.

3. Thời gian thực hiện: Tháng 9 năm 2019.

4. Phạm vi giám sát: Vùng Tứ giác Long xuyên và vùng U Minh Thượng, trên địa bàn các huyện, thành phố: Hà Tiên, Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1. Các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường

Phát hiện dư lượng kim loại nặng Cadimi (Cd) trên 04 lượt mẫu, nhưng tất cả đều không vượt quá mức giới hạn tối đa cho phép.

Không phát hiện dư lượng kim loại nặng Chì (Pb), Thủy ngân (Hg) và thuốc bảo vệ thực vật gốc Chlor hữu cơ trên tất cả các mẫu có chỉ định phân tích.

2. Các hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng hoặc không có tên trong danh mục được phép lưu hành

Phát hiện dư lượng Semicarbazide (SEM) = 1,18 ppb (Một dẫn xuất của Nitrofurans) trên mẫu tôm càng xanh tại Ấp Thạnh Đông, xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận (Mã số mẫu: VT/0919/37). Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã thông báo đến cơ sở nuôi có mẫu nhiễm. Đồng thời, phân công cán bộ phối hợp với Phòng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Thuận trực tiếp đến cơ sở nuôi có mẫu nhiễm xác định nguyên nhân và xử lý các bước tiếp theo đúng qui định (Theo Thông tư 31/2015/TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi).

Không phát hiện dư lượng các hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng khác trên tất cả các mẫu có chỉ định phân tích.

3. Các chỉ tiêu vi sinh và độc tố sinh học

Không Phát hiện dư lượng các nhóm vi sinh và độc tố sinh học trên tất cả các mẫu có chỉ định phân tích.

III. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH: Phụ lục kèm theo./.

482 TB QLCL giam sat DL T9.pdf
Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo