Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 5/02/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 5/02/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang (21/05/2020)

Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang (21/05/2020)

Về việc công bố Danh mục TTHC thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang (21/04/2020)

Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh/UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang (15/08/2019)

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thú y, lĩnh vực Trồng trọt và lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang (05/07/2019)

Về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC thay thế; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuôc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang (27/06/2019)

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang (07/06/2019)

Về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Thủy lợi và lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang (07/06/2019)

Về việc công bố danh bố TTHC sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 7/6/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 7/6/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang (07/06/2019)

Về việc công bố Danh mục TTHC chính ban hành; TTHC thay thế; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy sản thuộc Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Quyết định số 1978/QĐ-UBNDsigned ngày 11/9/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quyết định số 1978/QĐ-UBNDsigned ngày 11/9/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT (03/10/2018)

Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết
Thông báo số 193/TB-SNNPTNT ngày 24/8/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thông báo số 193/TB-SNNPTNT ngày 24/8/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT (24/08/2018)

V/v giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp - PTNT
Quyết định 1870/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định 1870/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang (21/08/2018)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành thay thế, bị thay thế TTHC, bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Công văn 702/SNNPTNT-VP ngày 23/7/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Công văn 702/SNNPTNT-VP ngày 23/7/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT (23/07/2018)

V/v đăng ký danh mục Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Quyết định 2936/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định 2936/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang (29/12/2017)

Về việc công bố thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ UBND cấp huyện/ UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Báo cáo 107/BC-SNNPTNT ngày 11/4/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Kiên Giang Báo cáo 107/BC-SNNPTNT ngày 11/4/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Kiên Giang (11/04/2018)

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Quyết định 2520/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định 2520/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang (23/11/2017)

V/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017 thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Thông báo 265/TB-SNNPTNT ngày 20/11/2017 Thông báo 265/TB-SNNPTNT ngày 20/11/2017 (20/11/2017)

V/v giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT
Thông báo 232/TB-SNNPTNT ngày 19/12/2016 Thông báo 232/TB-SNNPTNT ngày 19/12/2016 (19/12/2016)

V/v giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo