Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang

21/04/2020
Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh/UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo