Quyết định 2520/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang

23/11/2017
V/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017 thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
UBND tỉnh Kiên Giang
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo