Quyết định 1870/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang

21/08/2018
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành thay thế, bị thay thế TTHC, bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
UBND tỉnh Kiên Giang
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo