Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 7/6/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang

07/06/2019
Về việc công bố Danh mục TTHC chính ban hành; TTHC thay thế; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy sản thuộc Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo