An ninh nguồn nước sông Mê Công và Vai trò của Ủy hội sông Mê Công quốc tế

29/12/2016
Theo UNESCO – IHE: An ninh nguồn nước bao gồm bảo vệ các hệ thống tài nguyên nước dễ bị tổn thương, phòng ngừa các thiên tai liên quan đến nước như lũ và hạn, phát triển bền vững tài nguyên nước, và đảm bảo tiếp cận các chức năng và dịch vụ về nước, An ninh nguồn nước sông Mê Công và Vai trò của Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Nguyễn Hồng Phượng Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Theo UNESCO – IHE: An ninh nguồn nước bao gồm bảo vệ các hệ thống tài nguyên nước dễ bị tổn thương, phòng ngừa các thiên tai liên quan đến nước như lũ và hạn, phát triển bền vững tài nguyên nước, và đảm bảo tiếp cận các chức năng và dịch vụ về nước. Bài này có các nội dung sau:
1. Lưu vực Mê Công

2. Phát triển tài nguyên nước Lưu vực Mê Công và các Thách thức đối với an ninh nguồn nước

3. Vai trò của Ủy hội sông Mê Công quốc tế trong đảm bảo an ninh nguồn nước sông Mê Công

st
An ninh nguồn nước sông Mê Công và Vai trò của Ủy hội sông Mê Công quốc tế An ninh nguồn nước sông Mê Công và Vai trò của Ủy hội sông Mê Công quốc tế (29/12/2016)

Theo UNESCO – IHE: An ninh nguồn nước bao gồm bảo vệ các hệ thống tài nguyên nước dễ bị tổn thương, phòng ngừa các thiên tai liên quan đến nước như lũ và hạn, phát triển bền vững tài nguyên nước, và đảm bảo tiếp cận các chức năng và dịch vụ về nước, An ninh nguồn nước sông Mê Công và Vai trò của Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Nguyễn Hồng Phượng Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo