Hội nghị “Sơ kết công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 và sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ"

20/04/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị “Sơ kết công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 và sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản”.

   Nhằm đánh giá kết quả công tác triển khai thực hiện việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Kiên Giang – Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài và kết quả thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17/4/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 và sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản”.


   Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn chủ trì.

          Tham dự Hội nghị có Tổ trưởng, Tổ phó, các thành viên Tổ công tác liên ngành 689, tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến tàu cá, ngư dân Kiên Giang khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài theo Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng ban, phó Trưởng ban, các thành viển Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Chi cục Kiểm ngư Vùng 5; Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang.

          Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua các báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn có một số đánh giá và kết luận như sau:

Tình trạng tàu cá và ngư dân Kiên Giang khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài vẫn còn xảy ra, mặc dù biết đó là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi ích kinh tế trước mắt nên một số chủ tàu/thuyền trưởng vẫn tiếp tục vi phạm. Mặt khác, công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương còn chưa chặt chẽ; việc triển khai thực hiện của từng sở, ban, ngành và chính quyền địa phương chưa nhận thấy phải làm cho dứt điểm. Bên cạnh đó, việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật còn chưa nghiêm, chưa cương quyết và chưa triệt để.

          Vì vậy, trong thời gian tới các sở, ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương tập trung triển khai thực hiện một số công việc sau:

          - Tập trung triển khai các giải pháp cấp bách nhằm khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (khai thác IUU) tại Kiên Giang; trong đó tập trung kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và đi đến chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Kiên Giang khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài trước ngày 30/4/2018.

          - Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương cấp huyện, xã, ấp…nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong các cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành liên quan và chính quyền, đoàn thể các cấp.

          - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá và xử lý triệt để các trường hợp tàu cá và ngư dân Kiên Giang khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; áp dụng hình thức xử phạt chính và cả các hình thức xử phạt bổ sung như: tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản, không xem xét cho hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước… nếu đủ cơ sở thì tiến hành khởi tố vụ án hình sự theo quy định.

          - Về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Thời gian qua ai cũng biết nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, nhưng việc triển khai các giải pháp bảo vệ nguồn lợi ở các cấp, các ngành còn chưa quyết liệt (tình trạng cào bờ, xiệp mé, sử dụng xung điện, chất nổ, sử dụng ngư cụ có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định… để khai thác thủy sản vẫn còn xảy ra cả trên biển và nội đồng). Trong thời gian tới để hạn chế và ngăn chặn tình trạng này, đòi hỏi người đứng đầu các sở, ban, ngành có liên quan và chính quyền địa phương phải làm gương trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đặc biệt Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phải chỉ đạo các đồn, trạm kiểm soát Biên phòng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khi tàu ra vào các cửa sông, cửa biển; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phạm luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

          - Về triển khai Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 có hiệu lực vào ngày 01/01/2019: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại các công việc, làm tốt công tác chuẩn bị để có thể triển khai thực hiện các công việc sau khi Luật Thủy sản có hiệu lực như: việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá; việc xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác; việc cấp hạn ngạch cho Giấy phép khai thác thủy sản.

Thái Thanh Lập – Chi cục Thủy sản Kiên Giang
An ninh nguồn nước sông Mê Công và Vai trò của Ủy hội sông Mê Công quốc tế An ninh nguồn nước sông Mê Công và Vai trò của Ủy hội sông Mê Công quốc tế (29/12/2016)

Theo UNESCO – IHE: An ninh nguồn nước bao gồm bảo vệ các hệ thống tài nguyên nước dễ bị tổn thương, phòng ngừa các thiên tai liên quan đến nước như lũ và hạn, phát triển bền vững tài nguyên nước, và đảm bảo tiếp cận các chức năng và dịch vụ về nước, An ninh nguồn nước sông Mê Công và Vai trò của Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Nguyễn Hồng Phượng Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo