Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019

08/10/2019
Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019


Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang
An ninh nguồn nước sông Mê Công và Vai trò của Ủy hội sông Mê Công quốc tế An ninh nguồn nước sông Mê Công và Vai trò của Ủy hội sông Mê Công quốc tế (29/12/2016)

Theo UNESCO – IHE: An ninh nguồn nước bao gồm bảo vệ các hệ thống tài nguyên nước dễ bị tổn thương, phòng ngừa các thiên tai liên quan đến nước như lũ và hạn, phát triển bền vững tài nguyên nước, và đảm bảo tiếp cận các chức năng và dịch vụ về nước, An ninh nguồn nước sông Mê Công và Vai trò của Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Nguyễn Hồng Phượng Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo