Tài liệu "Hướng dẫn Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng chống thiên tai" Tài liệu "Hướng dẫn Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng chống thiên tai" (09/05/2017)

Tài liệu "Hướng dẫn Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng chống thiên tai"
Một số giải pháp thủy lợi phòng, chống khô hạn, xâm nhập mặn năm 2015-2016 Một số giải pháp thủy lợi phòng, chống khô hạn, xâm nhập mặn năm 2015-2016 (29/12/2016)

Tình hình khí tượng thủy văn vừa qua diễn ra phức tạp, nắng nóng; mưa ít, phân bố không đều, mực nước trên đầu nguồn ở mức thấp, mặn xâm nhập sâu hơn so với cùng kỳ năm 2014 gây khó khăn cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Để chủ động trong sản xuất, chúng ta hãy nhìn lại diễn biến khí tượng thủy văn trong năm 2015, nhận định xu thế khí tượng thủy văn thời gian tới. Từ đó, có cơ sở đề ra giải pháp phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn nhằm bảo vệ sản xuất đạt hiệu quả.
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo