Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tin thủy sản

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện tốt khung lịch thời vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(00:00 | 03/01/2020)

Để chuẩn bị cho vụ tôm năm 2020, ngày 10/12/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang đã ban hành Thông báo số 193/TB-SNNPTNT về việc thực hiện khung lịch thời vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trong đó, ngành Nông nghiệp đã quy định thời gian thả giống tôm nuôi nước lợ ở các loại hình cụ thể (tôm-lúa, công nghiệp-bán công nghiệp, quảng canh cải tiến) cho từng vùng sinh thái; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND các huyện/thành phố có nuôi tôm nước lợ triển khai thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ liên quan ngay từ đầu năm.

Hình: Nuôi tôm đúng lịch thời vụ sẽ mang lại hiệu quả cao nhất (Nguồn: P.V.Thái)

Năm 2019, mặc dù có thời điểm trở ngại về thời tiết, dịch bệnh nhưng nhìn chung nghề nuôi tôm trong tỉnh có nhiều thuận lợi hơn so với những năm trước. Theo thống kê đến cuối năm, toàn tỉnh có 130.984 ha nuôi tôm (vượt 4,0% so kế hoạch và cao hơn 6,1% so cùng kỳ), sản lượng đạt 83.043 tấn (vượt 9,3% kế hoạch và cao hơn 22,6% so cùng kỳ). Có được kết quả như vậy là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự nỗ lực chung của toàn Ngành và chính quyền địa phương trong công tác theo dõi, chỉ đạo sản xuất và sự nhiệt tình lao động không ngừng sáng tạo, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất của doanh nghiệp và người dân, nhất là việc tuân thủ tốt khung lịch thời vụ thả giống tôm nước lợ do ngành Nông nghiệp ban hành.

Chuẩn bị vào vụ nuôi tôm năm 2020, theo dự báo của cơ quan Khí tượng Thủy văn, tổng lượng mưa từ nay đến cuối năm ở Nam Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%, tổng lượng dòng chảy thượng nguồn sông MêKông về khu vực ĐBSCL thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm (từ 20-50%). Do đó, mùa khô năm 2019-2020, các tỉnh khu vực ĐBSCL nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng, có nguy cơ cao xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vùng cửa sông, đặc biệt tình trạng xâm nhập mặn có thể diễn ra rất sớm từ những tháng đầu năm.

Căn cứ vào thực tế sản xuất của từng địa phương, nhằm hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực của thời tiết, dịch bệnh đến nuôi tôm nước lợ trong tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành khung lịch thời vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2020 cụ thể như sau:

I. MÙA VỤ THẢ NUÔI TÔM NƯỚC LỢ NĂM 2020

1. Cơ cấu mùa vụ sản xuất tôm sú-lúa

1.1. Vùng U Minh Thượng

- Khu vực từ kênh Chống Mỹ đến đê Quốc phòng: Dự báo mặn sẽ xâm nhập sớm nên bắt đầu thả giống từ ngày 15/12/2019 (theo Dương lịch) đến cuối tháng 3/2020, thu hoạch dứt điểm vào tháng 8/2020. Sạ, cấy lúa hoặc trồng các loại cây, cỏ cải tạo môi trường (nếu không trồng được lúa) từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 10/2020 và thu hoạch dứt điểm đến ngày 15/01/2021.

- Những khu vực còn lại: Thả giống tôm sú từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/4/2020, thu hoạch dứt điểm vào tháng 8/2020. Sạ hoặc cấy lúa từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 10/2020 và thu hoạch dứt điểm đến ngày 15/01/2021.

1.2. Vùng ven sông Cái Lớn thuộc tây sông Hậu

Thả giống tôm sú từ đầu tháng 01 đến cuối tháng 3/2020, thu hoạch dứt điểm trong tháng 8/2020. Sạ hoặc cấy lúa từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 10/2020 và thu hoạch dứt điểm đến tháng 01/2021.

1.3. Vùng ven biển Hòn Đất - Kiên Lương - Hà Tiên và Giang Thành

- Các huyện Kiên Lương, Giang Thành và thành phố Hà Tiên: Thả giống tôm sú từ tháng 3 đến tháng 4/2020, thu hoạch dứt điểm đến ngày 15/8/2020. Sạ hoặc cấy lúa từ  cuối tháng 8 đến hết tháng 9/2020 và thu hoạch dứt điểm đến đầu tháng 01/2021.

- Riêng huyện Hòn Đất: Thả giống tôm sú từ tháng 4 đến tháng 5/2020, thu hoạch dứt điểm trong tháng 8/2020. Sạ hoặc cấy lúa từ đầu tháng 11/2020 đến ngày 15/12/2020, thu hoạch dứt điểm trong tháng 3/2021.

2. Cơ cấu mùa vụ nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp

Thời tiết có thể diễn biến phức tạp, khó lường, độ mặn có khả năng sẽ tăng cao vào thời điểm các tháng 3, 4 và 5/2020, các địa phương cần bố trí lịch thời vụ thả tôm giống phù hợp.

2.1. Nuôi tôm chân trắng (2 vụ/năm)

- Vụ 1: Thả giống từ tháng 01 đến tháng 4/2020 và thu hoạch dứt điểm đến đầu tháng 7/2020.

- Vụ 2: Sau khi thu hoạch vụ đầu ít nhất 30 ngày để xử lý vệ sinh, cải tạo ao, kết thúc thả giống trong khoảng từ tháng 8 đến tháng 9/2020, thu hoạch dứt điểm trong tháng 12/2020.

2.2. Nuôi tôm sú (1 vụ/ năm)

Thả giống rải vụ từ tháng 01 đến tháng 7/2020 và thu hoạch dứt điểm trong tháng 12/2020.

3. Cơ cấu mùa vụ thả nuôi tôm quảng canh cải tiến, tôm-rừng

Căn cứ vào thời tiết và độ mặn từng vùng, các địa phương điều chỉnh lịch lấy nước nuôi phù hợp. Khuyến khích nuôi theo hình thức thu tỉa thả bù, có bố trí ao ương tôm giống giai đoạn đầu từ 3-4 tuần; thả giống rải vụ theo điều kiện của mỗi vùng, cách 1,0-1,5 tháng thả giống một lần và thu hoạch khi đạt kích cỡ phù hợp. 

4. Cơ cấu mùa vụ thả nuôi tôm càng xanh xen canh với lúa

Thả nuôi trong các khoảng thời gian: Từ tháng 02 đến tháng 4/2020 và từ tháng 6 đến tháng 7/2020, thu hoạch sau 5-6 tháng nuôi.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để thực hiện thắng lợi vụ tôm năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị trực thuộc, UBND huyện/thành phố có nuôi tôm nước lợ phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

- Đối với Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

+ Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh có sản xuất tôm giống giám sát chặt chẽ chất lượng con giống nhập tỉnh theo thỏa thuận đã ký kết.

+ Tăng cường công tác kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thú y thủy sản; triển khai thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản; chủ động kinh phí dự phòng, cấp phát hóa chất xử lý dịch bệnh trên tôm nuôi, không để lây lan trên diện rộng nếu có xảy ra. Phối hợp rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh thủy sản ở các địa phương.

+ Thực hiện tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường, dịch bệnh kịp thời thông tin đến người nuôi trên nhiều kênh thông tin khác nhau.

+ Chỉ đạo các Trạm trực thuộc và hệ thống cán bộ thú y cơ sở phổ biến, hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký nuôi tôm sú, tôm chân trắng (đối tượng chủ lực) để được cấp mã số cơ sở nuôi theo quy định Luật Thủy sản năm 2017.

+ Xây dựng mô hình chuỗi sản xuất tôm đảm bảo an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu, tiến tới nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

- Đối với Chi cục Thủy sản:

+ Tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thủy sản trong lĩnh vực nuôi tôm nước lợ. Phối hợp các cơ quan, đoàn thể địa phương triển khai ngay các Tổ công tác xuống địa bàn hướng dẫn người nuôi tôm sú, tôm chân trắng làm thủ tục đăng ký xác nhận nuôi đối tượng chủ lực để được cấp mã số cơ sở nuôi phục vụ cho công tác xuất khẩu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm trong nuôi tôm nước lợ và điều kiện cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh.

+ Định kỳ phối hợp tổ chức khảo sát nắm chặt tình hình nuôi tôm ở các doanh nghiệp và hộ dân trong tỉnh, tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo sản xuất kịp thời theo đúng lịch thời vụ và thực tiễn sản xuất.  

- Đối với Trung tâm Khuyến nông:

+ Phối hợp với Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y kịp thời tổ chức tập huấn, tọa đàm phổ biến khung lịch thời vụ và hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật trong nuôi tôm nước lợ đạt hiệu quả cao, bền vững ngay từ đầu vụ nuôi năm 2020. Trong đó, chú trọng nội dung hướng dẫn người dân thiết kế công trình nuôi ứng phó với điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, gay gắt; áp dụng quy trình nuôi tôm hai giai đoạn phù hợp với loại hình nuôi tôm-lúa, tôm quảng canh-quảng canh cải tiến nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao tỉ lệ sống, cải thiện năng suất và hiệu quả ở các mô hình nuôi.

+ Chỉ đạo các Trạm, Trại và hệ thống cán bộ khuyến nông cơ sở phổ biến, hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký nuôi đối tượng đối tượng chủ lực để được cấp mã số cơ sở nuôi theo quy định Luật Thủy sản năm 2017.

- Đối với UBND các huyện, thành phố có nuôi tôm nước lợ:

+ Trên cơ sở khung lịch thời vụ nuôi tôm chung của tỉnh, UBND các huyện, thành phố có nuôi tôm nước lợ chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế xây dựng khung lịch thời vụ nuôi tôm cụ thể phù hợp với từng tiểu vùng sản xuất tại địa phương. 

+ Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế và UBND các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với Chi cục Thủy sản tổ chức phổ biến, hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký nuôi đối tượng chủ lực để được cấp mã số cơ sở nuôi theo quy định Luật Thủy sản năm 2017.

+ Triển khai ngay công tác tuyên truyền và thực hiện cho các chủ cơ sở nuôi tôm quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình ký cam kết về đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Đối với các hộ nuôi tôm:

+ Tình hình thời tiết dự báo trong mùa vụ nuôi tôm năm 2020 sẽ còn nhiều khó khăn, nhất là thời điểm mùa khô và dịch bệnh trên tôm cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, người nuôi cần thực hiện đồng bộ các giải pháp ứng phó ngay từ đầu vụ. Thả giống đúng theo khung lịch thời vụ khuyến cáo của ngành Nông nghiệp. Thiết kế ao có bờ cao, chắc chắn để giữ mức nước thường xuyên trong ao ít nhất 50 cm (tính từ mặt trảng); sên vét mương rộng, thoáng để tạo không gian sống tốt cho tôm, tránh bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ dao động lớn giữa ngày và đêm. Thực hiện việc ương tôm giống trong ao ương hoặc vèo lưới khoảng 3-4 tuần trước khi thả ra ao nuôi để hạn chế hao hụt. Thường xuyên theo dõi các thông tin thời tiết, môi trường, dịch bệnh để kịp thời ứng phó hiệu quả; liên hệ với cán bộ chuyên môn khi cần trao đổi thông tin, tư vấn kỹ thuật trong quá trình sản xuất.

+ Liên hệ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế hoặc UBND các xã, phường, thị trấn hoặc cán bộ thú y, khuyến nông huyện, xã để được hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký nuôi đối tượng chủ lực, cấp mã số cơ sở nuôi theo Luật Thủy sản năm 2017 (bắt buộc), nhằm đáp ứng quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm và theo yêu cầu của các doanh nghiệp thu mua tôm xuất khẩu.  

(Ghi chú: Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký nuôi đối tượng chủ lực được đăng tải tại địa chỉ website: http://snnptnt.kiengiang.gov.vn/tthc-thuysan)./.