Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tin thủy sản

Xem với cỡ chữAA

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUẦN TRA, KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN TRÊN VÙNG BIỂN KIÊN GIANG

(00:00 | 08/08/2017)

Thời gian qua, công tác tuần tra, kiểm soát ngăn chặn việc khai thác thủy sản trái phép được duy trì thường xuyên và liên tục. An ninh, trật tự trên vùng biển nhìn chung được đảm bảo ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản phát triển

Tuy nhiên, thời gian gần đây tình hình an ninh, trật tự trên vùng biển có nhiều diễn biến phức tạp. Tình trạng tranh chấp giữa các nghề khai thác và nghề nuôi trồng (nghêu, sò…) ở các vùng biển ven bờ xảy ra ngày càng nhiều.
Trước tình hình trên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo cho Chi cục Thủy sản tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên vùng biển Kiên Giang ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình trạng tranh chấp ngư trường, cào bờ, xiệp mé và sử dụng chất độc, chất nổ để khai thác thủy sản.


 Lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển

Trong năm 2016 đã tổ chức 65 đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực khai thác thủy sản, tiến hành kiểm tra 1.365 phương tiện, lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.346 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước với số tiền hơn 22 tỷ đồng. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2017 đã tổ chức 38 đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực khai thác thủy sản, tiến hành kiểm tra 727 phương tiện, lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 574 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước với số tiền hơn 11,5 tỷ đồng. Từ đó, đã ngăn chặn và hạn chế đến thấp nhất tình trạng tranh chấp ngư trường, cào bờ, xiệp mé và sử dụng chất độc, chất nổ để khai thác thủy sản trên vùng biển Kiên Giang.

Lực lượng tuần tra, phối hợp xử lý tàu vi phạm

Trong thời gian tới, để đảm bảo an ninh, trật tự ổn định tình hình hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển và ngăn chặn có hiệu quả hơn nữa tình trạng các phương tiện tàu cá tranh chấp ngư trường; tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Kiên Giang. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cho Chi cục Thủy sản phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và chính quyền địa phương tăng cường cho đội tàu tuần tra (Kiểm ngư) luôn bám biển tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn kịp thời các xung đột xảy ra giữa các phương tiện tham gia hoạt động khai thác trên biển. Ngoài ra, tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các phương tiện hoạt động khai thác thủy sản không đăng ký, đăng kiểm, không giấy phép khai thác thủy sản, đặc biệt là các phương tiện làm nghề ốc, lú, lưới và nghề cào; xử lý nghiêm các tàu vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép, các tàu có màu sơn giống tàu nước ngoài ./.