Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tin thủy sản

Xem với cỡ chữAA

Triển khai thực hiện quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh và sơ kết tình hình phân cấp quản lý đăng ký, đăng kiểm tàu cá và cấp giấy phép khai thác thủy sản cho các địa phương

(00:00 | 29/05/2017)

Ngày 23/5/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang (Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND); đồng thời kết hợp sơ kết tình tình phân cấp quản lý đăng ký, đăng kiểm tàu cá và cấp giấy phép khai thác thủy sản cho các địa phương.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT; Chi cục Thủy sản; đại diện BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Chi cục Kiểm ngư Vùng 5; đại diện UBND, Công an, Đồn Biên phòng và phòng Kinh tế/Nông nghiệp & PTNT của các huyện, thị xã thành phố ven biển, đảo trên địa bàn tỉnh.

* Về công bố nội dung Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND:

Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung 03 khoản, thuộc 03 điều; bổ sung 02 phụ lục và thay thế 01 bản đồ của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

STT  Quyết định 23/2015/QĐ-UBND   Quyết định 15/2017/QĐ-UBND
 1  

Điểm a, Khoản 2, Điều 8: Phân cấp quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức quản lý các hoạt động tại vùng cấm khai thác và vùng nước nội địa.

 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức quản lý các hoạt động tại vùng biển ven bờ, vùng cấm khai thác và trên sông hồ, ao, đầm, kênh, rạch, đồng ruộng. Phạm vi vùng biển phân cấp cho từng huyện, thị xã, thành phố quản lý được quy định tại Phụ lục 6 kèm theo Quyết định này.
 2  Khoản 3, Điều 9: Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Đánh dấu tàu cá, báo cáo khai thác, ghi và nộp nhật ký khai thác thủy sản theo qui định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Trang bị đèn và dấu hiệu để phòng ngừa đâm va trên biển theo quy tắc Quốc tế; đánh dấu ngư cụ đang sử dụng trên biển theo quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Quyết định này; đánh dấu tàu cá, ghi và nộp nhật ký khai thác thủy sản theo qui định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 3  Khoản 3, Điều 12: Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Quản lý các hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở vùng cấm khai thác qui định tại khoản 5, Điều 4 Quy định này và trên sông, hồ, ao, đầm, kênh, rạch, đồng ruộng; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban ngành có liên quan trong việc quản lý các hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ và vùng lộng; quản lý đăng ký, đăng kiểm tàu cá theo phân cấp.  Quản lý các hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở vùng biển ven bờ, vùng cấm khai thác và trên sông hồ, ao, đầm, kênh, rạch, đồng ruộng; phối hợp với Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành có liên quan trong việc quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng lộng; quản lý đăng ký, đăng kiểm tàu cá theo phân cấp.
 4    Bổ sung Phụ lục 6: Vị trí, phạm vi vùng biển phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố và Phụ lục 7: Quy định về đánh dấu ngư cụ.
 5    Ban hành kèm theo Quyết định Bản đồ phân vùng quản lý hoạt động khai thác hải sản trên vùng biển Kiên Giang, thay thế Bản đồ phân vùng khai thác thủy sản trên vùng biển Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND.

* Về tình hình phân cấp quản lý đăng ký, đăng kiểm tàu cá và cấp giấy phép khai thác thủy sản cho các địa phương.

Thời gian qua, việc phân cấp đăng kiểm, đăng ký tàu cá và thuyền viên, cấp giấy phép khai thác thủy sản tàu cá có công suất máy chính từ 20 đến dưới 90 mã lực cho các địa phương hàng năm đều thực hiện theo đúng quy trình và thẩm quyền được phân cấp, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân (nhất là người dân ở các huyện đảo) trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về tàu cá; giảm áp lực công việc đối với Chi cục Thủy sản; tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phối hợp tuyên truyền các quy định có liên quan về quản lý tàu cá và khai thác, phát triển nguồn lợi thủy sản.

Năm 2016, Chi cục Thủy sản đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT phân cấp cho 08 địa phương đăng kiểm, đăng ký tàu cá và thuyền viên, cấp giấy phép khai thác thủy sản tàu cá có công suất máy chính từ 20 đến dưới 45 mã lực và 01 địa phương (huyện) đến dưới 90 mã lực.

Trong năm 2017, Chi cục Thủy sản sẽ tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp tục phân cấp đăng kiểm, đăng ký tàu cá và thuyền viên, cấp giấy phép khai thác thủy sản cho các huyện, thị xã, thành phố như trong năm 2016. Thời hạn phân cấp đến ngày 1/7/2018, theo lộ trình Luật Thủy sản mới sẽ có liệu lực và các quy định về quản lý tàu cá có nhiều thay đổi.

Tỉnh Kiên Giang có 15 huyện, thị xã, thành phố; trong đó có 07 huyện, thị xã, thành phố ven biển và 02 huyện đảo. Toàn tỉnh có trên 10 ngàn khai thác hải sản và trên 300 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá. Vì vậy việc thường xuyên cập nhật sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng như quản lý tàu cá là rất cần thiết, nhằm tăng cường và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quản lý các hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hạn chế những vụ xung đột xảy ra trên biển trong hoạt động khai thác thủy sản; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trên biển.

* Các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có thể tìm hiểu thêm nội dung Quyết định 15/2017/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang theo địa chỉ: http://congbaodientu.kiengiang.gov.vn/webpages/home/home.faces phần Văn bản Quy phạm pháp luật, mục Công báo số 17 ngày 19/5/2017.