Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xây dựng cơ bản TL-PDTT

Xem với cỡ chữAA

Tài liệu "Hướng dẫn Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng chống thiên tai"

(00:00 | 09/05/2017)

Tài liệu "Hướng dẫn Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng chống thiên tai"