Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Chia sẻ kết quả Dự án điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp, thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu

(00:00 | 22/01/2019)

Kiên Giang được tổ chức Oxfam Hà Lan tài trợ dự án thông qua Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp, thủy sản tỉnh Kiên Giang theo hướng hiệu quả, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngày 17-01, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội thảo chia sẽ kết quả của Dự án, do ông Hoàng Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì; đơn vị tư vấn có ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng Quy hoạch thuộc Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; đại diện UBND các huyện, thành phố trong tỉnh; đại diện các đơn vị trực thuộc Sở có Chi cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Thủy sản; Kiểm lâm; Chăn nuôi và Thú y; Phát triển nông thôn; Thủy lợi; các Trung tâm: Giống Nông lâm nghiệp, Khuyến nông; Phòng Kế hoạch – Tài chính và Văn phòng Sở.

Ảnh: Ông Hoàng Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì Hội thảo

Để kết quả nghiên cứu của dự án có ý nghĩa trong thực tiễn sản xuất, phù hợp với định hướng của từng huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, tổ chức hội thảo này nhằm chia sẻ kết quả, góp ý, đánh giá về phương án điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp, thủy sản tỉnh Kiên Giang theo hướng hiệu quả, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).

Mục đích của dự án tổng hợp, xây dựng, đề xuất nghiên cứu và vận động điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp, thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững và thích ứng với BĐKH tỉnh Kiên Giang và định hướng đến năm 2030 thích ứng với BĐKH, khai thác hiệu quả tiềm năng, nâng cao giá trị gia tăng, hướng đến xây dựng nền sản xuất tiên tiến, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nằm trong mối liên kết vùng và các địa phương lân cận; Dự án nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch trong phạm vi tỉnh Kiên Giang với tổng diện tích 634.878 ha, trên địa bàn 15 huyện và thành phố. Tại hội thảo có rất nhiều ý kiến tham gia thảo luận tất cả đều quan tâm chủ yếu đến nội dung đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp, thủy sản tỉnh Kiên Giang trong thời kỳ 2010 – 2017, cũng chính là cơ sở để định hướng, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp. 

Kết thúc Hội thảo ông Hoàng Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT đánh giá cao kết quả nghiên cứu đề xuất Dự án điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp, thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững và thích ứng với BĐKH cơ bản như báo cáo đã nêu. Việc điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp và thủy sản tỉnh Kiên Giang theo hướng hiệu quả, bền vững và thích ứng với BĐKH là cần thiết; để tiếp tục hoàn chỉnh trong thời gian tới đề nghị đơn vị tư vấn cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Sở NN&PTNT, các sở, ngành và chính quyền địa phương có liên quan thu thập thông tin, số liệu phục vụ báo cáo, đánh giá đúng với thực trạng, những bất cập, khó khăn để có hướng đề xuất điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp, thủy sản nhằm phát triển có hiệu quả, bền vững và thích ứng với BĐKH trong thời gian tới./.