Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” năm 2020 và giai đoạn 2021-2025

(15:00 | 25/09/2020)

       Với tổng kinh phí thực hiện năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 khoảng 326.779 triệu đồng, tỉnh Kiên Giang sẽ triển khai thực hiện “Chương trình Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” (gọi tắt là chương trình OCOP), Sản phẩm tham đến năm 2025 được phân thành 6 nhóm gồm: thực phẩm; đồ uống; thảo dược; vải và may mặc; lưu niệm, nội thất, trang trí; dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch. 

      Nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ngày 13/8/2020, Phó chủ tịnh UBND tỉnh Lâm Minh Thành đã ký ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

       Với mục tiêu xác định, phát triển các sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, mang tính đặc trưng, lợi thế của từng địa phương trên địa bàn tỉnh đthực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP; Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh theo hướng gia tăng lợi ích cho cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng gia tăng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân. Mục tiêu đặt ra cụ thể như sau:

       Trong năm 2020: Phấn đấu hoàn thành mục tiêu từ 4 - 5 sản phẩm trở lên chuẩn 3 sao trở lên và từ 1 - 2 sản phẩm trở lên đạt chuẩn 5 sao, trong đó tập trung phát triển và công nhận ở 6 huyện, thành phố gồm: huyện Châu Thành, Gò Quao, Giồng Riềng, Phú Quốc, thành phố Hà Tiên và thành phố Rạch Giá.

       Giai đoạn 2021 – 2025: Tổ chức đánh giá, cấp giấy công nhận và phát triển ít nhất 120 sản phẩm mới và hiện có (bình quân 08 sản phẩm/huyện, thành phố/năm) đạt 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 25 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm 5 sao cấp tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025: 100% cán bộ quản lý Chương trình OCOP cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý, điều hành triển khai trực tiếp Chương trình OCOP và 100% các nhà quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ có đăng ký sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình OCOP được đào tạo tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh.

       Trên cơ sở định hướng phát triển các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP của tỉnh theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên phát triển các nhóm ngành hàng chủ lực, có lợi thế của mỗi địa phương. Sản phẩm tham gia Chương trình OCOP đến năm 2025 được phân thành 6 nhóm gồm: thực phẩm; đồ uống; thảo dược; vải và may mặc; lưu niệm, nội thất, trang trí; dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch.

       Theo kế hoạch, chu trình OCOP sẽ được thực hiện theo 6 bước được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm” (đề xuất nhu cầu từ dưới lên, theo nhu cầu và khả năng của hộ sản xuất, HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ). Trong đó, quan trọng là bước đánh giá và xếp hạng sản phẩm cụ thể các bước gồm: Tuyên truyền, hướng dẫn; Nhận ý tưởng sản phẩm; Nhận phương án, dự án sản xuất kinh doanh; Triển khai phương án, dự án sản xuất kinh doanh; Đánh giá và xếp hạng sản phẩm và cuối cùng là bước xúc tiến thương mại.

Ảnh: Sản phẩm nghề truyền thống được công nhận năm 2019 phấn đấu đạt sản phẩm OCOP năm 2020.

       Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch khoảng 326.779 triệu đồng. Trong đó, Ngân sách Nhà nước là 118.955 triệu đồng và nguồn kinh phí đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình OCOP là 207.824 triệu đồng. Riêng trong năm 2020 kinh phí được phân bổ là 6.705 triệu đồng (Ngân sách Nhà nước là 2.507 triệu đồng và nguồn kinh phí đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình OCOP là 4.198 triệu đồng). Giai đoạn 2021 – 2025 dự kiến kinh phí là 320.074 triệu đồng (Ngân sách Nhà nước là 116.448 triệu đồng và nguồn kinh phí đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình OCOP là 203.626 triệu đồng).

        Theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các huyện, thành, thị triển khai Kế hoạch trên địa bản tỉnh đảm bảo đúng mục tiêu đề ra, tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp tỉnh và tổ chức các kỳ đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan thường trực chương trình OCOP Trung ương theo quy định .v.v..

        Đây là năm đầu tiên tỉnh triển khai thực hiện Chương trình OCOP nên việc triển khai thực hiện kế hoạch không tránh khỏi các khó khăn, vướng mắc, nhất là một số địa phương còn chưa hiểu và chưa thực sự quan tâm đến chương trình OCOP, các chủ thể doanh nghiệp còn rất bị động. Vì vậy, trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn chuyên môn về quản lý, triển khai thực hiện chương trình cho cán bộ quản lý các cấp, đặc biệt là các chủ thể là Doanh nghiệp và hợp tác xã và hộ nông dân có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP nhằm đảm bảo mục tiêu Kế hoạch đã đề ra./.

Bích Phượng (CCPTNT