Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin về thủ tục hành chính

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang

(00:00 | 21/05/2020)

Về việc công bố Danh mục TTHC thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang