Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin về thủ tục hành chính

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 5/02/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang

(00:00 | 21/05/2020)

Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang