Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin về thủ tục hành chính

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang

(00:00 | 05/07/2019)

Về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC thay thế; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuôc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang