Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin về thủ tục hành chính

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 7/6/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang

(00:00 | 07/06/2019)

Về việc công bố Danh mục TTHC chính ban hành; TTHC thay thế; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy sản thuộc Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang