Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin về thủ tục hành chính

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang

(00:00 | 07/06/2019)

Về việc công bố danh bố TTHC sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang