Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tin tức khác

  • An ninh nguồn nước sông Mê Công và Vai trò của Ủy hội sông Mê Công quốc tế

    (00:00 | 29/12/2016)

    Theo UNESCO – IHE: An ninh nguồn nước bao gồm bảo vệ các hệ thống tài nguyên nước dễ bị tổn thương, phòng ngừa các thiên tai liên quan đến nước như lũ và hạn, phát triển bền vững tài nguyên nước, và đảm bảo tiếp cận các chức năng và dịch vụ về nước, An ninh nguồn nước sông Mê Công và Vai trò của Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Nguyễn Hồng Phượng Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.