Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hoạt động kỹ thuật Chi cục Thủy sản

  • Quản lý và chăm sóc ao nuôi tôm trong điều kiện khó khăn về thời tiết, dịch bệnh

    (00:00 | 25/05/2018)

    Năm 2018, ngành Nông nghiệp Kiên Giang đề ra kế hoạch thả nuôi tôm nước lợ (tôm sú, tôm chân trắng, tôm càng xanh) là 123.000 ha, sản lượng 69.000 tấn. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã thả nuôi 118.500 ha, đạt 96,3% kế hoạch, tăng 5,8% so cùng kỳ. Trong đó: tôm nuôi công nghiệp – bán công nghiệp (CN-BCN): 1.502 ha; tôm – lúa: 91.223 ha và tôm quảng canh cải tiến (QCCT): 25.765 ha. Sản lượng thu hoạch tôm trong tỉnh đến nay khoảng gần 24.000 tấn, đạt 34,2% kế hoạch và tăng hơn 36,3% so cùng kỳ. Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú ý, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 399 ổ dịch với 5.311 ha nuôi tôm bị thiệt hại với các nguyên nhân khác nhau (chiếm gần 4,5% diện tích nuôi). Trong đó, thiệt hại do bệnh đốm trắng (WSSV) 490 ha; bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND) 212 ha; bệnh còi (MBV) 203 ha và thiệt hại do biến động môi trường bất lợi 4.378 ha. Trong số diện tích tôm nuôi bị thiệt hại, hầu hết bà con đã được cán bộ kỹ thuật cơ sở hướng dẫn xử lý đúng quy định và tái đầu tư sản xuất.

  • Vận động một hộ dân thả 3 cá thể Vích về môi trường tự nhiên

    (00:00 | 29/05/2017)

    Vận động một hộ dân thả 3 cá thể Vích về môi trường tự nhiên