Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn bản chỉ đạo - điều hành

Số hiệu 152/TB-SNNPTNT
Trích yếu nội dung V/v dời cuộc họp thống nhất số liệu hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất của cơ quan Sở NN-PTNT và các đơn vị trực thuộc sở theo Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công.
Chi tiết văn bản
Xem file đính kèm http://snnptnt.kiengiang.gov.vn/portals/0/Documents/ThongBao/2020/152-TB-SNNPTNT.signed.pdf
Ngày ban hành 23/07/2020
Ngày có hiệu lực 23/07/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp
Người ký duyệt  
Download 152-TB-SNNPTNT.signed.pdf

Văn bản mới