Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn bản chỉ đạo - điều hành

Số hiệu 190/TB-SNNPTNT
Trích yếu nội dung Về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng An ninh đói tượng 4 năm 2019
Chi tiết văn bản
Xem file đính kèm http://snnptnt.kiengiang.gov.vn/portals/0/Documents/ThongBao/2019/190-TB-SNNPTNT.zip
Ngày ban hành 03/12/2019
Ngày có hiệu lực 03/12/2019 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp
Người ký duyệt  
Download 190-TB-SNNPTNT.zip

Văn bản mới