Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn bản chỉ đạo - điều hành

Số hiệu 482 /TB- QLCL
Trích yếu nội dung Kết quả giám sát dư lượng các chất độc hại trong thủy sản nuôi trên bàn tỉnh Kiên Giang Tháng 9 năm 2019
Chi tiết văn bản
Xem file đính kèm http://snnptnt.kiengiang.gov.vn/portals/0/Documents/ThongBao/2019/482 TB QLCL giam sat DL T9.pdf
Ngày ban hành 27/09/2019
Ngày có hiệu lực 27/09/2019 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp
Người ký duyệt  
Download 482 TB QLCL giam sat DL T9.pdf

Văn bản mới