Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn bản chỉ đạo - điều hành

Số hiệu 96/BC-SNNPTNT
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban bí thư về "Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
Chi tiết văn bản
Xem file đính kèm http://snnptnt.kiengiang.gov.vn/portals/0/Documents/BaoCao/2020/96-BC-SNNPTNT.signed.pdf
Ngày ban hành 18/03/2020
Ngày có hiệu lực 18/03/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp
Người ký duyệt  
Download 96-BC-SNNPTNT.signed.pdf

Văn bản mới