Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn bản chỉ đạo - điều hành

Số hiệu 03/GM-SNNPTNT
Trích yếu nội dung V/v xem xét giải quyết việc xin miễn thuế sử dụng khu vực biển để nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kiên Giang.
Chi tiết văn bản
Xem file đính kèm http://snnptnt.kiengiang.gov.vn/portals/0/Documents/ThuMoi/2019/3-GM-SNNPTNT.signed.pdf
Ngày ban hành 06/01/2020
Ngày có hiệu lực 06/01/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Giấy mời
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp
Người ký duyệt  
Download 3-GM-SNNPTNT.signed.pdf

Văn bản mới