Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn bản chỉ đạo - điều hành

Số hiệu 53/KH-SNNPTNT
Trích yếu nội dung Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường các giải pháp quản lý ngăn chặn, chấp dứt tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái pháp luật
Chi tiết văn bản
Xem file đính kèm http://snnptnt.kiengiang.gov.vn/portals/0/Documents/KeHoach/2020/53-KH-SNNPTNT.signed.pdf
Ngày ban hành 11/08/2020
Ngày có hiệu lực 11/08/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp
Người ký duyệt  
Download 53-KH-SNNPTNT.signed.pdf

Văn bản mới