Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn bản chỉ đạo - điều hành

Số hiệu 300A/QD-SNNPTNT
Trích yếu nội dung V/v giao biên chế sự nghiệp thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang năm 2020
Chi tiết văn bản
Xem file đính kèm http://snnptnt.kiengiang.gov.vn/portals/0/Documents/QuyetDinh/2020/300A-QD-SNNPTNT.signed.pdf
Ngày ban hành 20/03/2020
Ngày có hiệu lực 20/03/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp
Người ký duyệt  
Download 300A-QD-SNNPTNT.signed.pdf

Văn bản mới