Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn bản chỉ đạo - điều hành

Số hiệu 824/QD-SNNPTNT
Trích yếu nội dung V/v kiện toàn Hội đồng xét duyệt sáng kiến cơ sở Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang
Chi tiết văn bản
Xem file đính kèm http://snnptnt.kiengiang.gov.vn/portals/0/Documents/QuyetDinh/2019/824-QD-SNNPTNT.signed.pdf
Ngày ban hành 26/08/2019
Ngày có hiệu lực 26/08/2019 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp
Người ký duyệt  
Download 824-QD-SNNPTNT.signed.pdf

Văn bản mới