Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn bản chỉ đạo - điều hành

Số hiệu 04/TTr-SNNPTNT
Trích yếu nội dung Đề nghị cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ về chống khai thác bất hợp pháp, không cáo và không theo quy định (IUU) năm 2020 Đơn vị: Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
Chi tiết văn bản
Xem file đính kèm http://snnptnt.kiengiang.gov.vn/portals/0/Documents/Tờ trình/2019/4-TTr-SNNPTNT.signed.pdf
Ngày ban hành 07/01/2020
Ngày có hiệu lực 07/01/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Tờ trình
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp
Người ký duyệt  
Download 4-TTr-SNNPTNT.signed.pdf

Văn bản mới