Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn bản chỉ đạo - điều hành

Số hiệu 62-KH-SNNPTNT
Trích yếu nội dung Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 59-CTr/TU ngày 11/9/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 26/10/2020
Ngày có hiệu lực 26/10/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp-PTNT tỉnh Kiên Giang
Người ký duyệt Hoàng Văn Tuấn
Download 62-KH-SNNPTNT.signed.pdf

Văn bản mới