Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn bản chỉ đạo - điều hành

Số hiệu 25/SNNPTNT-KHTC
Trích yếu nội dung V/v đóng góp dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020, dự kiến kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 06/01/2021
Ngày có hiệu lực 06/01/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp-PTNT tỉnh Kiên Giang
Người ký duyệt Hoàng Văn Tuấn
Download 25-SNNPTNT-KHTC.signed.pdf

Văn bản mới