Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn bản chỉ đạo - điều hành

Số hiệu 04/BC-SNNPTNT
Trích yếu nội dung Về việc tình hình thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 06/01/2021
Ngày có hiệu lực 06/01/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp-PTNT tỉnh Kiên Giang
Người ký duyệt Quảng Trọng Thao
Download 04-BC-SNNPTNT.signed.pdf

Văn bản mới