Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn bản chỉ đạo - điều hành

Số hiệu 16/TTr-SNNPTNT
Trích yếu nội dung V/v bố trí kinh phí xây dựng hệ thống quan trắc tự động, liên tục cho Trạm xử lý nước thải 500m3/ngày, đêm tại Cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 18/01/2021
Ngày có hiệu lực 18/01/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Tờ trình
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp-PTNT tỉnh Kiên Giang
Người ký duyệt Quảng Trọng Thao
Download 16-TTr-SNNPTNT.signed.pdf

Văn bản mới