Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn bản chỉ đạo - điều hành

Số hiệu 19/TTr-SNNPTNT
Trích yếu nội dung Đề nghị thẩm định Quyết định tiêu chí đặc thù về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 20/01/2021
Ngày có hiệu lực 20/01/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Tờ trình
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp-PTNT tỉnh Kiên Giang
Người ký duyệt Quảng Trọng Thao
Download 19-TTr-SNNPTNT.signed.pdf

Văn bản mới