Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn bản chỉ đạo - điều hành

Số hiệu 123/SNNPTNT-KHTC
Trích yếu nội dung V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 26/01/2021
Ngày có hiệu lực 26/01/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp-PTNT tỉnh Kiên Giang
Người ký duyệt Quảng Trọng Thao
Download 123-SNNPTNT-KHTC.signed.pdf

Văn bản mới