Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn bản chỉ đạo - điều hành

Số hiệu 76/BC-SNNPTNT
Trích yếu nội dung Tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC (Từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2020)
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 26/02/2021
Ngày có hiệu lực 26/02/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp-PTNT tỉnh Kiên Giang
Người ký duyệt Nguyễn Văn Dũng
Download 76-BC-SNNPTNT.signed.pdf

Văn bản mới