Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn bản chỉ đạo - điều hành

Số hiệu 378/SNNPTNT-KHTC
Trích yếu nội dung V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.
Chi tiết văn bản
Xem file đính kèm http://snnptnt.kiengiang.gov.vn/portals/0/Documents/CongVan/2020/378-SNNPTNT-KHTC.signed.pdf
Ngày ban hành 07/04/2020
Ngày có hiệu lực 07/04/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp
Người ký duyệt  
Download 378-SNNPTNT-KHTC.signed.pdf

Văn bản mới