Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn bản chỉ đạo - điều hành

Số hiệu 719/SNNPTNT-VP
Trích yếu nội dung V/v báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)
Chi tiết văn bản
Xem file đính kèm http://snnptnt.kiengiang.gov.vn/portals/0/Documents/CongVan/2019/719-SNNPTNT-VP.signed.pdf
Ngày ban hành 25/06/2019
Ngày có hiệu lực 25/06/2019 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp
Người ký duyệt  
Download 719-SNNPTNT-VP.signed.pdf

Văn bản mới